Tübitak BİLGEM Alt Yüklenici Çalıştayına Katıldık

Altyüklenicisi olmaktan gurur duyduğumuz Tübitak - BİLGEM tarafından takdim edilen bu sertifika, bizi onurlandırmıştır. Teşekkür ederiz.